தமிழ் இளையர் விழா 2023

முகப்பு > நிகழ்வுகள் > தமிழ் இளையர் விழா 2023

வளர்தமிழ் இயக்கம் செப்டம்பர் மாதப் பள்ளி விடுமுறையில், 2 முதல் 10 ஆம் தேதி வரை தமிழ் இளையர் விழாவை படைக்கிறது. இந்த விழாவில்சமூகத்தில் உள்ள இளையர்களிடையில் தமிழ் மொழிப் புழக்கத்தை வளர்க்கும் நோக்கத்துடன்மொத்தம் 10 நிகழ்ச்சிகள் இடம்பெறும்.

இந்த நிகழ்ச்சிகள், "தமிழை நேசிப்போம்தமிழில் பேசுவோம்" என்பதை வலியுறுத்துவதோடுஇளையர்கள் தங்களின் தாய்மொழியின் முக்கியத்துவத்தை கருத்தில் கொண்டுவீட்டிலும்அன்றாட வாழ்க்கையிலும் தாய்மொழியைப் பயன்படுத்தவும் ஊக்குவிக்கும். படைக்கப்படும் அனைத்து நிகழ்ச்சிகளும் மாணவர்களையும்இளையர்களையும், 35 வயதிற்கு உட்பட்டவர்களையும்  இலக்காகக் கொண்டிருக்கும்.

நிகழ்ச்சி பட்டியல்