Bijak Bahasa

 • Penggolongan Kata

  • Sistem untuk menggolongkan sesuatu perkataan berdasarkan kriteria semantik, kriteria sintaksis dan sebagainya.
  • Perkataan Bahasa Melayu biasanya digolongkan kepada Kata Nama, Kata Kerja, Kata Adjektif dan Kata Tugas.
 • Perkataan

  PERKATAAN ialah unit tatabahasa yang terkecil, dan pembentukannya pula berdasarkan morfem; baik morfem bebas mahupun terikat.

  • kerusi
  • berkerusi
  • berkerusi roda
 • Morfem Bebas

  MORFEM BEBAS ialah perkataan yang boleh berdiri sendiri tanpa diiringi unsur pembentukan kata yang lain seperti pengimbuhan, penggandaan, dan pemajmukan.

  • syurga
  • pinggang
  • penting
 • Morfem Terikat

  MORFEM TERIKAT ialah unsur perkataan yang tidak boleh berdiri sendiri, atau bergantung kepada morfem lain.

  • ber, an, per....an, em
  • pra, semi, dwi, multi, tele
  • bolak, sasap, berai
 • Kata Tunggal

  KATA TUNGGAL ialah perkataan yang terbentuk tanpa menerima sebarang imbuhan, atau unsur lain.

  • bersih
  • terbang
  • kawan
 • Kata Terbitan

  KATA TERBITAN ialah kata yang terbentuk daripada proses pengimbuhan dan unsur lain. Contoh:

  • pengeluaran
  • angkasawan
  • multinasional
  • kubaca
 • Pengimbuhan

  PENGIMBUHAN ialah proses membentuk perkataan dengan menggunakan imbuhan, atau proses menggandingkan imbuhan pada kata dasar. Contoh:

  • kejiranan
  • berkelayakan
  • memberdayakan
 • Penggandaan

  PENGGANDAAN ialah proses pembentukan kata yang menggunakan unsur-unsur kata ganda, atau proses menggandakan kata dasar. Contoh:

  • huyung-hayang
  • tolong-menolong
  • kerusi-kerusi
 • Pemajmukan

  PEMAJMUKAN ialah proses merangkaikan dua atau beberapa perkataan bagi membentuk makna tertentu. Contoh:

  • matahari
  • jalan raya
  • terima kasih
  • rumah sakit
 • Kata Nama

  KATA NAMA ialah perkataan yang menamakan orang, haiwan, tempat, benda, atau konsep. Contoh:

  • Bas itu menuju ke Surabaya.
  • Kolam itu terletak di situ.
  • Mahasiswa itu sedang belajar di perpustakaan.
  • Kusman hendak menjadi polis.
 • Kata Nama Tunggal

  KATA NAMA TUNGGAL ialah perkataan yang terdiri daripada morfem bebas dan menjadi inti kepada frasa nama:

  • pas
  • keris
  • samudera
  • ia
  • seterika
  • semboyan
  • jari
  • belantara
  • malaikat
 • Kata Nama Terbitan

  KATA NAMA TERBITAN ialah kata nama yang mengalami pengimbuhan; proses menggandingkan imbuhan kata nama pada kata dasar

  • lautan
  • anutan
  • angkasawan
  • pelaut
  • pelayan
  • prasejarah
  • kelautan
  • pengkritik
  • jurukira
 • Kata Nama Ganda

  KATA NAMA yang mengalami penggandaan bagi membentuk makna-makna tertentu

  • makanan-makanan
  • tajaka-tajaka
  • kempen-kempen
  • pelatih-pelatih
  • cerpen-cerpen
  • pepohon
  • sekolah-sekolah
  • sesiku
 • Kata Nama Majmuk

  KATA NAMA yang mengalami proses perangkaian dua atau beberapa kata bagi membentuk makna-makna tertentu

  • balai rakyat
  • penyanyi veteran
  • tengah malam
  • atur cara
  • rukun solat
  • setiausaha peribadi
  • guru tadika
  • segi empat tepat
 • Kata Nama Am

  KATA NAMA AM ialah kata yang secara umum menyatakan orang, benda, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Sama ada bernyawa atau tidak bernyawa. Contoh:

  • Kereta itu terbabas dan jatuh ke sungai.
  • Pemuda itu memangku kucingnya.
  • Bangunan itu runtuh lantaran ribut.
 • Kata Nama Khas

  KATA NAMA KHAS ialah kata yang secara khusus menyatakan nama orang, benda, haiwan, tempat dan sebagainya. Sama ada bernyawa atau tidak bernyawa.

  • Ahmad masih tinggal di Banglo Sejatinya.
  • Kereta Volvo itu dibeli Doktor Aziz pada hari Selasa lalu.
 • Kata Ganti Nama

  KATA GANTI NAMA ialah kata yang mengambil tempat kata nama sebagai pengganti. Contoh:

  • Dia menetap di situ.
  • Itu kereta barunya.
  • Mereka bukan anggota kumpulan kita.
 • Kata Ganti Nama Tanya

  KATA GANTI NAMA TANYA ialah perkataan yang merujuk sesuatu benda atau orang dalam bentuk tanya. Contoh:

  • Apakah yang perlu saya bawa sewaktu mendaki Gunung Tahan itu?
  • Nama pemuda itu siapa?
  • Di manakah dia tinggal?
 • Kata Ganti Nama Tunjuk

  KATA GANTI NAMA TUNJUK ialah kata yang menjadi pengganti kata nama dan bermaksud untuk merujuk sesuatu benda atau sesuatu perkara.

  • Ini kereta saya.
  • Rumah datuk Bahaman itu.
  • Di situlah beliau tinggal sepanjang hayatnya.
 • Kata Ganti Nama Orang

  KATA GANTI NAMA ORANG ialah perkataan yang merujuk orang. Contoh:

  • Saya akan pulang ke rumah sempena Lebaran ini.
  • Kami belum membuat keputusan.
  • Beta raja negeri ini.