Anugerah Guru Arif Budiman

Anugerah Guru Arif Budiman 2019

 

Anugerah Guru Arif Budiman atau AGAB ialah satu usaha Majlis Bahasa Melayu Singapura (MBMS), Persatuan Guru Bahasa Melayu (PGBM), Berita Harian (BH) dan Jawatankuasa Pembelajaran dan Penggalakan Penggunaan Bahasa Melayu (MLLPC).

Calon-calon dinilai berdasarkan keupayaan mereka meningkatkan pengetahuan dalam Bahasa Melayu, kemahiran dan minat mendalam terhadap pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu, kesusasteraan Melayu dan budaya Melayu.

Borang Pencalonan AGAB 2020

Borang Pencalonan AGAB - versi PDF

Pencalonan boleh dibuat oleh guru, murid, ibu bapa atau masyarakat umum.

Pencalonan boleh dilakukan melalui pautan ini.

Borang yang lengkap juga boleh dihantar ke alamat di bawah ini selewat-lewatnya pada 10 April 2020.

Jawatankuasa Penganjur AGAB 2020
Sekretariat, Jawatankuasa Pembelajaran dan Penggalakan Penggunaan Bahasa Melayu
c/o Bahagian Perancangan & Pembangunan Kurikulum 1
Aras 12, Menara Pejabat MOE
Kementerian Pendidikan
1 North Buona Vista Drive
Singapura 138675

 

Anugerah Guru Arif Budiman 2018

Anugerah Guru Arif Budiman 2017

Anugerah Guru Arif Budiman 2017

Anugerah Guru Arif Budiman 2016

Anugerah Guru Arif Budiman 2016