MASTERA

Pemenang-pemenang Hadiah Terjemahan Mastera 2019

Sumber: Majlis  Seni Kebangsaan (NAC)

Ucap Tama Majlis Sastera Asia Tenggara 2019

Sumber: Majlis  Seni Kebangsaan (NAC)

 

MASTERA atau Majlis Sastera Asia Tenggara ialah sebuah majlis yang merancang dan memantau perkembangan Sastera Melayu/Indonesia di rantau ini. Penubuhan MASTERA telah dipersetujui pada asasnya oleh tiga negara pendiri iaitu Negara Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia dalam Kongres Bahasa Melayu Sedunia pada 25 Ogos 1995. Penubuhan MASTERA telah dirasmikan pada 12 Ogos 1996, di Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Singapura menyertai MASTERA pada 19 Oktober 2012 setelah menjadi pemerhati sejak 1995. Penyertaan Singapura diumumkan secara rasmi dalam satu majlis rasmi di Hotel Berjaya Time Square. Ketika berucap dalam majlis tersebut, Pengerusi Majlis Bahasa Melayu Singapura ketika itu, Encik Masagos Zulkifli Masagos Mohd menerangkan bahawa jumlah penduduk yang cenderung dalam bidang persuratan di Singapura tidak sebesar negara-negara anggota MASTERA yang lain. Namun, beliau yakin Singapura dapat sama-sama menyumbang secara aktif dalam pembangunan bahasa dan kesusasteraan Melayu di rantau ini.

MASTERA telah diputuskan sebagai sebuah majlis serantau yang  mewakili lembaga pemerintah setiap negara anggota. Keanggotaannya terdiri daripada  tiga kelompok, iaitu negara pendiri, negara ahli dan negara pemerhati. 

MASTERA Singapura terdiri daripada:

 1. Prof Madya Dr Hadijah Rahmat - Ketua MASTERA
 2. Encik Tajudin Jaffar – Setiausaha
 3. Encik Juffri Supaat – Timbalan Setiausaha
 4. Dr Sa’eda Buang – Pakar Sastera Moden
 5. Dr Azhar Ibrahim Alwee – Pakar Sastera Bandingan
 6. Dr Kartini Anwar – Pakar Sastera Klasik
 7. Puan Noridah Kamari – Pakar Karya Kreatif

Sokongan Sekretariat MASTERA Singapura disediakan oleh pegawai daripada Majlis Seni Kebangsaan(NAC). 

Antara tujuan penubuhan MASTERA, merapatkan hubungan, pengertian dan kerjasama kesusasteraan negara-negara anggota dalam usaha memajukan dan mengembangkan kesusasteraan serantau ke arah menjadi warga sastera dunia yang berwibawa selain menyelaraskan kegiatan dan penyelidikan kesusasteraan serantau secara bersepadu.

MASTERA juga mengusahakan peluang bersama untuk para sasterawan memajukan bakat, penterjemahan, penerbitan dan pengiktirafan terhadap mutu ciptaan sastera serta berusaha bersama memantapkan penyebaran dan penggunaan bahasa utama rantau ini sebagai alat komunikasi dan medium ilmu pengetahuan dan pengucapan seni ke peringkat rantau dan antarabangsa.

MASTERA menjalankan pelbagai kegiatan, antaranya merancang dan melaksanakan kegiatan dan penyelidikan sastera di negara-negara anggota secara bersepadu, program bengkel penulisan karya sastera untuk para sasterawan muda yang berpotensi secara bergilir-gilir. 

Mesyuarat tahunan yang diadakan secara bergilir  dari semasa ke semasa bertujuan membincangkan projek-projek majlis dan menyelaraskan kegiatan sastera di negara-negara anggota. Setiap negara anggota akan menghantar empat (4) orang wakil.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka MASTERA bertujuan untuk mengembangkan kesusasteraan Indonesia/Melayu. Pelbagai kegiatan tersebut antara lain persidangan, kuliah dan program penulisan, penerbitan berkala, penerbitan khas, seminar, penelitian, penyusunan, dan penterjemahan.

Kegiatan persidangan MASTERA yang terdiri daripada Sidang MASTERA dan Mesyuarat Sekretariat MASTERA. Sidang MASTERA adalah persidangan tertinggi yang memutuskan pelbagai kegiatan MASTERA. Sidang tersebut dihadiri oleh ketua MASTERA, wakil ketua, sekretariat, dan sekretariat MASTERA dari lima negara anggota dan negara pemerhati serta sekurang-kurangnya dua orang pakar. Sidang dilaksanakan secara bergilir di negara anggota MASTERA.  Singapura telah menganjurkan Sidang MASTERA yang ke-21 pada tahun 2015.

Mesyuarat Sekretariat MASTERA ialah pertemuan pakar dan sekretariat MASTERA daripada semua negara anggota MASTERA. Mesyuarat Sekretariat MASTERA diadakan untuk menindaklanjuti dan menilai hasil Sidang MASTERA sebelumnya, mempersiapkan bahan dan waktu pelaksanaan sidang berikutnya serta memantau pelbagai kegiatan.  Pertemuan dilaksanakan secara bergilir sesuai dengan tempat penyelenggaraan Sidang MASTERA. 

ANUGERAH/HADIAH/PENGHARGAAN MASTERA

Sebagai penghargaan, penghormatan dan pengiktirafan kepada tokoh-tokoh sastera atau penulis atau tokoh pejuang sastera yang menulis dalam bahasa Melayu dan bergiat aktif menurut panel telah memberikan sumbangan cemerlang dalam perkembangan kesusastraan Asia Tenggara melalui karya yang bermutu tinggi atau tokoh pejuang sastra yang bergiat memperkembangkan kemajuan sastera.

Anugerah berprestasi dan berpotensi ini diberikan kepada tokoh sastera atau penulis genre sastera dari negara-negara MASTERA atau karya-karya yang bermutu tinggi. Anugerah/Hadiah/Penghargaan ini diberikan oleh negara-negara anggota MASTERA yang berikut:

 1. Penghargaan Sasterawan Muda MASTERA(Indonesia). Penulis Singapura yang pertama diberikan penghargaan tersebut ialah Puan Noor Hasnah Adam pada tahun 2013.
 2. Hadiah Sastera MASTERA(Brunei Darussalam). Tokoh sasterawan Singapura yang pertama yang telah diberikan pengiktirafan MASTERA sejak Singapura menjadi anggota MASTERA ialah Encik Suratman Markasan pada tahun 2014.
 3. Hadiah Sastera MASTERA(Malaysia). Dua karya Singapura yang telah menerima Hadiah Sastera MASTERA pada tahun 2016 ialah: ‘Pasar Diri’ oleh Encik Johar Bin Buang untuk kategori kreatif dan ‘Cendekiawan Melayu Penyuluh Emansipasi’ oleh Dr Azhar Ibrahim Alwee untuk kategori bukan kreatif.
 4. Hadiah Terjemahan MASTERA (Singapura). Cik Nur-el Huda Jaffar telah memenangi Hadiah Terjemahan MASTERA pada tahun 2019.

PROGRAM-PROGRAM MASTERA

Antara program-program MASTERA yang dianjurkan oleh negara MASTERA dan disertai juga oleh wakil-wakil negara-negara anggota MASTERA termasuklah:

 1. Kuliah Kesusastraan Bandingan (Malaysia)
 2. Program Penulisan (Indonesia)
 3. Penerbitan Lembaran MASTERA
 4. Pemerkasaan Pantun(Brunei Darussalam)
 5. Kajian dan Penerbitan

Singapura telah menjadi tuan rumah perbincangan negara-negara anggota MASTERA bagi tahun 2015 dan 2019. 

 

Majlis Sastera Asia Tenggara 2016

Majlis Sastera Asia Tenggara 2016

 

Majlis Sastera Asia Tenggara 2016

Majlis Sastera Asia Tenggara 2016