Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

shè huì
Social
买壳上市
mǎi ké shàng shì
reverse takeover
shí wù/zhí wù
Food/Plants
马来豆腐沙拉
mǎ lái dòu fǔ shā lā
gado gado
马来风光
mǎ lái fēng guāng
sambal kangkong
马蹄酥
mǎ tí sū
beh teh saw
玫瑰露加奶
méi guī lù jiā nǎi
bandung
美禄恐龙
měi lù kǒng lóng
Milo dinosaur
米苔目
mǐ tāi mù
bee tai bak
米暹
mǐ xiān
mee siam
面薄
miàn bó
mee pok
面煎粿
miàn jiān guǒ
peanut pancake (colloquially known as min jiang kueh)
面仔
miàn zǎi
mee kia
摩摩喳喳
mó mó zhā zhā
bubur cha cha
shēng huó
Speech
迷你
mí nǐ
mini
木虱
mù shī
bedbugs (colloquially known as bak sat)
shè qún/tuán tǐ
Communities/Organisations
马坛
mǎ tán
horse racing community
民防部队
mín fáng bù duì
Singapore Civil Defence Force (SCDF)
jiāo tōng
Transport
摩托车
mó tuō chē
motorcycle
dì lǐ xiāng guān
Places
马场
mǎ chǎng
Turf Club
马房
mǎ fáng
stable
马来文化馆
mǎ lái wén huà guǎn
Malay Heritage Centre