Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

attap house
亚答屋
yā dá wū
Bird Park
飞禽公园
fēi qín gōng yuán
block number
大牌
dà pái
Boat Quay
驳船码头
bó chuán mǎ tou
Bras Basah Complex
书城
shū chéng
Causeway
长堤
cháng dī
Chinatown
牛车水
niú chē shuĭ
Chinese Heritage Centre
华裔馆
huá yì guǎn
Clarke Quay
克拉码头
kè lā mǎ tou
Clifford Pier
红灯码头
hóng dēng mǎ tou
coffee shop (colloquially known as kopi tiam)
㗝呸店
gāo pēi diàn
Community Club
民众俱乐部
mín zhòng jù lè bù
detached house
独立式洋房
dú lì shì yang fáng
Electronic Road Pricing (ERP)
公路电子收费
gōng lù diàn zǐ shōu feì
Federation of Malaysia (old term to refer to Malaysia)
联邦
lián bāng
food court
食阁
shí gé
Fort Canning Park
皇家山
huáng jiā shān
gold and jewellery shop
金庄
jīn zhuāng
Haw Par Villa
虎豹别墅
hǔ bào bié shù
hawker centre
熟食中心
shú shí zhōng xīn