Singaporean Mandarin Database

This database contains a collection of Mandarin terms which have cultural, historical or sentimental value unique to Singapore. These terms may be used by Singaporeans in the past or at present. Some of the terms are read in print while others are used in our everyday conversations.

海山街
hǎi shān jiē
Upper Cross Street
荷兰村
hé lán cūn
Holland Village
河水山
hé shuǐ shān
Bukit Ho Swee
红灯码头
hóng dēng mǎ tou
Clifford Pier
宏茂桥
hóng mào qiáo
Ang Mo Kio
后港
hòu gǎng
Hougang
后巷
hòu xiàng
back alley
虎豹别墅
hǔ bào bié shù
Haw Par Villa
华裔馆
huá yì guǎn
Chinese Heritage Centre
皇家山
huáng jiā shān
Fort Canning Park
黄埔
huáng pǔ
Whampoa
火城
huǒ chéng
Kallang Gasworks
加东
jiā dōng
Katong
脚底按摩径
jiǎo dǐ àn mó jìng
reflexology walk
结霜桥
jié shuāng qiáo
Sungei Road (colloquially known as gek sng kio)
金庄
jīn zhuāng
gold and jewellery shop
聚落式排屋
jù luò shì pái wū
cluster housing
克拉码头
kè lā mǎ tou
Clarke Quay
快乐世界
kuài lè shì jiè
Gay World Amusement Park
奎笼
kuí long
kelong